1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Du lịch
  5. Quản lý tiền ứng trước (tiền đặt cọc) của khách hàng

Quản lý tiền ứng trước (tiền đặt cọc) của khách hàng

Việc quản lý tiền đặt cọc (ứng trước) của khách hàng được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Ghi nhận tiền ứng trước (đặt cọc) của khách hàng

Việc ghi nhận tiền ứng trước (đặt cọc) của khách hàng có thể thực hiện trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng. Ví dự trên phân hệ Quỹ.

1. Vào phân hệ Quỹ, chọn Thu tiền.

2. Khai báo phiếu thu tiền ứng trước của khách hàng.

3. Nhấn Cất.

2. Xem báo cáo quản lý công nợ của khách hàng

1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Báo cáo phân tích, nhấn Báo cáo (hoặc chọn Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Bán hàng).
2. Chọn báo cáo cần xem (Chi tiết công nợ phải thu, Tổng hợp công nợ phải thu). => Ví dụ: Tổng hợp công nợ phải thu.

3. Thiết lập tham số báo cáo. => Tại mục Khách hàng, chọn thông tin khách hàng cần thống kê.

4. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 01/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay