1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Sau khi tách dữ liệu mới, khi phát hành hóa đơn phần mềm báo “Bạn chưa thiết lập email gửi hóa đơn,…” thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Sau khi tách dữ liệu mới, khi phát hành hóa đơn phần mềm báo “Bạn chưa thiết lập email gửi hóa đơn,…” thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
 6. Sau khi tách dữ liệu mới, khi phát hành hóa đơn phần mềm báo “Bạn chưa thiết lập email gửi hóa đơn,…” thì làm thế nào?

Sau khi tách dữ liệu mới, khi phát hành hóa đơn phần mềm báo “Bạn chưa thiết lập email gửi hóa đơn,…” thì làm thế nào?

Biểu hiện

Giải pháp:

Tại câu thông báo nhấn Yes để thiết lập lại email gửi hóa đơn theo link hướng dẫn tại đây

Lưu ý: Khi nhập thông tin email và mật khẩu đúng nhưng phần mềm báo lỗi không thiết lập được mail gửi hóa đơn thì bạn kiểm tra như sau:

 • Nếu email gửi hóa đơn là gmail hoặc yahoo mail thì thực hiện theo hướng dẫn tại đây
 • Nếu email gửi hóa đơn khác gmail và yahoo mail bạn cần kiểm tra lại cổng và máy chủ mail đã đúng chưa bằng cách mở lại dữ liệu kế toán cũ đã được thiết lập mail trước đó để xem thông tin (như hình)

 

 

 

 

Cập nhật 05/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay