1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Tôi muốn nhập hoặc sửa lại số dư đầu kỳ của các đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về Nhập số dư ban đầu
 6. Tôi muốn nhập hoặc sửa lại số dư đầu kỳ của các đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tôi muốn nhập hoặc sửa lại số dư đầu kỳ của các đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng thì làm thế nào?

Tôi muốn nhập hoặc sửa lại số dư đầu kỳ của các đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng thì làm thế nào?

Cách thực hiện:

 • Vào Nghiệp vụ/ Nhập số dư ban đầu/ chọn tab Chi phí dở dang, tích chọn Vào mục Đối tượng tập hợp chi phí, công trình, đơn hàng hay hợp đồng cần chỉnh sửa.
 • Chọn Nhập chi phí để thực hiện nhập hoặc sửa lại số tiền. Nhấn Cất.

 

Cập nhật 28/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay