1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Tôi xem chỉ tiêu LNST chưa phân phối kỳ này trên bảng cân đối kế toán không bằng với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo kết quả kinh doanh thì làm thế nào?
  1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán
  5. Tôi xem chỉ tiêu LNST chưa phân phối kỳ này trên bảng cân đối kế toán không bằng với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo kết quả kinh doanh thì làm thế nào?

Tôi xem chỉ tiêu LNST chưa phân phối kỳ này trên bảng cân đối kế toán không bằng với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo kết quả kinh doanh thì làm thế nào?

Mô tả: Đối chiếu chỉ tiêu LNST chưa phân phối kỳ này trên bảng cân đối kế toán và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo kết quả kinh doanh

Nguyên nhân:

  • Số liệu của chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo kết quả kinh doanh chỉ lấy số lợi nhuận trong kỳ khi xem báo cáo
  • Số liệu ở chỉ tiêu LNST chưa phân phối kỳ này trên bảng cân đối kế toán sẽ dựa theo số dư của tài 4212 trên bảng cân đối tài khoản

=> Nếu trong kỳ bạn có phát sinh các nghiệp vụ như kết chuyển lãi, lỗ từ năm trước hay nghiệp vụ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi,…ảnh hưởng đến nghiệp vụ hạch toán của tài khoản 421 thì số dư cuối kỳ của tài khoản 4212 sẽ không bằng phát sinh trong kỳ ( có thể kiểm tra bằng cách xem trên sổ chi tiết tài khoản 4212) => Số liệu của 2 chỉ tiêu này trên báo cáo sẽ lệch.

Cập nhật 28/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay