1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Trợ giúp
 5. 7.3 Thống kê chênh lệch giữa chứng từ khấu trừ thuế và Tờ khai thuế GTGT

7.3 Thống kê chênh lệch giữa chứng từ khấu trừ thuế và Tờ khai thuế GTGT

1. Nội dung

Trường hợp trong kỳ có sự chênh lệch số thuế GTGT còn được khấu trừ giữa chứng từ khấu trừ thuế và tờ khai thuế GTGT, chương trình sẽ hiển thị báo cáo thống kê số chênh lệch này.

==> Kế toán cần kiểm tra, chỉnh sửa lại số liệu trên tờ khai thuế GTGT và chứng từ khấu trừ thuế tại kỳ phát sinh chênh lệch số thuế GTGT theo báo cáo thống kê.

2. Hướng dẫn

Sai lệch giữa tờ khai thuế GTGT và chứng từ khấu trừ thuế có thể xảy ra do 1 số nguyên nhân sau:

 • Kế toán chưa lập chứng từ khấu trừ thuế.
 • Kế toán đã lập tờ khai thuế và chứng từ khấu trừ thuế, tuy nhiên sau đó:
  • TH1: Do có sai sót số liệu chứng từ hạch toán liên quan đến tiền thuế GTGT, kế toán lập lại chứng từ khấu trừ thuế, nhưng không kiểm tra lại tờ khai thuế.
  • TH2: Do kế toán chỉnh sửa số liệu tờ khai thuế (khác so với số liệu chương trình tự động lấy lên bảng kê), nhưng không kiểm tra lại chứng từ khấu trừ thuế.
 • Hoặc, kế toán kê khai hóa đơn GTGT chưa được hạch toán vào phần mềm lên bảng kê tờ khai thuế GTGT. Trong khi đó, chứng từ khấu trừ thuế không thể lấy lên số liệu của hóa đơn này.
 • v..v…

Căn cứ vào báo cáo sai lệch số liệu, người dùng cần:

 • Lập bổ sung chứng từ khấu trừ thuế còn thiếu hoặc kiểm tra lại số liệu hạch toán trên chứng từ khấu trừ thuế trong phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ NVK.
 • Tại phân hệ Thuế, kiểm tra lại số liệu trên tờ khai thuế và bảng kê liên quan trong kỳ đối chiếu.
 • Từ đó chỉnh sửa lại số liệu, hoặc hạch toán bổ sung chứng từ liên quan cho đúng.

Lưu ý: Nếu trong kỳ đơn vị chỉ phát sinh thuế GTGT đầu vào mà không phát sinh thuế GTGT đầu ra, và đơn vị không hạch toán chứng từ khấu trừ thuế => Chương trình vẫn thống kê lên số liệu chênh lệch này và ghi chú rõ để người dùng theo dõi.

Cập nhật 4 Tháng Mười Một, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan