5. Hóa đơn điện tử

I. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO NGHỊ ĐỊNH 51/2010/NĐ-CP    XEM TẠI ĐÂY

II. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP    XEM TẠI ĐÂY

III. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ÁP DỤNG THEO NGHỊ QUYẾT 43/2022/QH15    XEM TẠI ĐÂY

IV. KÝ SỐ ĐIỆN TỬ THÔNG QUA CHỮ KÝ SỐ TỪ XA MISA ESIGN   XEM TẠI ĐÂY

V. KẾT NỐI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CỦA NHÀ CUNG CẤP KHÁC

  1. Hóa đơn điện tử EasyInvoice của Softdream (HĐĐT áp dụng theo NĐ51)
  2. Hoá đơn điện tử SInvoice của Viettel (HĐĐT áp dụng theo NĐ51)

Cập nhật 28 Tháng Bảy, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA