5. Hóa đơn điện tử

I. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO NGHỊ ĐỊNH 51/2010/NĐ-CP    XEM TẠI ĐÂY

II. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP    XEM TẠI ĐÂY

III. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ÁP DỤNG THEO NGHỊ QUYẾT 43/2022/QH15    XEM TẠI ĐÂY

IV. KÝ SỐ ĐIỆN TỬ THÔNG QUA CHỮ KÝ SỐ TỪ XA MISA ESIGN   XEM TẠI ĐÂY

V. QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP KHÁC TRÊN MISA meInvoice   XEM TẠI ĐÂY

Cập nhật 21 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay