5. Hóa đơn điện tử

I. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO NGHỊ ĐỊNH 51/2010/NĐ-CP    XEM TẠI ĐÂY

II. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP    XEM TẠI ĐÂY

III. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ÁP DỤNG THEO NGHỊ QUYẾT 43/2022/QH15    XEM TẠI ĐÂY

IV. KÝ SỐ ĐIỆN TỬ THÔNG QUA CHỮ KÝ SỐ TỪ XA MISA ESIGN   XEM TẠI ĐÂY

V. QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP KHÁC TRÊN MISA meInvoice   XEM TẠI ĐÂY

Cập nhật 21 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA