5. Hóa đơn điện tử

I. BẮT ĐẦU SỬ DỤNG

II. HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

IV. KẾT NỐI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CỦA NHÀ CUNG CẤP KHÁC

          1. Hóa đơn điện tử EasyInvoice của Softdream
          2. Hoá đơn điện tử SInvoice của Viettel

XEM CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY, THÁNG/QUÝ, NĂM CỦA  NGHIỆP VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Cập nhật 4 Tháng Sáu, 2021

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA