1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Hóa đơn điện tử
 6. Đáp ứng hóa đơn điện tử áp dụng theo Nghị quyết 43/2022/QH15, Nghị định 15/2022/NĐ-CP trên MISA SME

Đáp ứng hóa đơn điện tử áp dụng theo Nghị quyết 43/2022/QH15, Nghị định 15/2022/NĐ-CP trên MISA SME

I. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH NGHỊ QUYẾT 43/2022/QH15, NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP

Giới thiệu chính sách giảm thuế GTGT trong năm 2022 theo Nghị quyết 43/2022/QH15, Nghị định 15/2022/NĐ-CP

II. PHẦN MỀM ĐÁP ỨNG

Tra cứu mặt hàng giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 43/2022/QH15 XEM HƯỚNG DẪN  

1. Hóa đơn đầu ra 

2. Hóa đơn đầu vào

III. CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

 1. Tôi cần thực hiện như thế nào để chuyển đổi được mẫu hóa đơn đối với doanh nghiệp sử dụng mẫu hóa đơn nhiều loại thuế suất (trong đó có thuế suất thuế GTGT 8%) trên MISA SME?
 2. Làm thế nào để sử dụng được mẫu hóa đơn tự in, đặt in đối với hóa đơn có giảm thuế GTGT theo NQ43?
 3. Xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo NQ43/2022/QH15, Nghị định 15/2022/NĐ-CP cho đơn vị đang sử dụng MISA SME 2022 từ R1 đến R10 đã hết hạn nâng cấp như thế nào?
 4. Xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo NQ43/2022/QH15, Nghị định 15/2022/NĐ-CP cho đơn vị đang sử dụng MISA SME 2021 trở về trước như thế nào?
 5. Nghị quyết 43/2022/QH15 ảnh hưởng như thế nào tới tờ khai, bảng kê bán ra, phụ lục giảm thuế GTGT?
 6. Hóa đơn sai sót trong tháng 01 trở về trước, vậy tháng 02 lập hóa đơn xử lý sai sót như thế nào?
 7. Tôi có 2 mặt hàng, trong đó có 1 loại được giảm thuế và 1 loại không được giảm thuế thì tôi phải xuất hóa đơn thế nào?
 8. Hợp đồng đã ký kết từ trước với thuế suất 10% giờ được giảm 8% thì xử lý như thế nào?
 9. Tôi phải làm như thế nào để lập riêng hóa đơn từ chứng từ bán hàng có giảm thuế và không giảm thuế, đúng với quy định tại NĐ15 một cách nhanh chóng và chính xác nhất?

 

Cập nhật 21 Tháng Sáu, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan