1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Hóa đơn điện tử
  6. Giới thiệu nội dung chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 43/2022/QH15, Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Giới thiệu nội dung chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 43/2022/QH15, Nghị định 15/2022/NĐ-CP

1. Nội dung chính

Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Nổi bật là chính sách giảm 2% thuế suất thuế GTGT trong năm 2022 đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% (còn 8%).

Ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chi tiết về việc thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15.

2. Nội dung chi tiết

2.1. Đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

2.2. Thời hạn áp dụng: Từ 01/02/2022 đến 31/12/2022

2.3. Chính sách áp dụng:

  • Đối với DN tính thuế GTGT theo PP khấu trừ: Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%).
  • Đối với DN tính thuế GTGT theo PP tính tỷ lệ % trên doanh thu: Giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT.
Cập nhật 7 Tháng Hai, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan