Cập nhật trạng thái, số hóa đơn từ MISA meInvoice

1. Nội dung

Khi người dùng phát hành hóa đơn hàng loạt, thỉnh thoảng có phát sinh một số hóa đơn không cập nhật đúng trạng thái là Đã phát hành. Nếu người dùng phát hành lại hóa đơn thì chương trình cảnh báo hóa đơn đã phát hành/đã tồn tại.

Vì vậy, từ phiên bản R29, chương trình cho phép người dùng tự cập nhật lại trạng thái, số hóa đơn cho từng hóa đơn đã phát hành thành công trên meInvoice nhưng chưa cập nhật trạng thái đúng trên SME.

2. Hướng dẫn

Cách 1: Cập nhật trạng thái, số hóa đơn từ meInvoice
 • Tại dòng hóa đơn có trạng thái Chưa phát hành/Phát hành lỗi, nhấn chuột phải và chọn chức năng Cập nhật trạng thái, số hóa đơn,…từ meInvoice

 • Chương trình tự động kiểm tra và cập nhật lại các thông tin mới nhất của hóa đơn, bao gồm:
  • Trạng thái phát hành hóa đơn
  • Số hóa đơn
  • Mã CQT cấp
  • Trạng thái gửi cho CQT

Cách 2: Cập nhật hàng loạt trạng thái, số hóa đơn từ meInvoice
 • Tại vị trí bất kỳ trên giao diện danh sách hóa đơn, nhấn chuột phải và chọn chức năng Cập nhật trạng thái, số hóa đơn,…từ meInvoice hàng loạt

 • Thiết lập khoảng thời gian lấy dữ liệu hóa đơn cần cập nhật lại
 • Chương trình trả về danh sách các hóa đơn ở trạng thái Chưa phát hành trong khoảng thời gian tìm kiếm.
 • Kiểm tra lại và nhấn Thực hiện

 • Chương trình sẽ tự động kiểm tra và cập nhật lại thông tin mới nhất của các hóa đơn này, bao gồm:
  • Trạng thái phát hành hóa đơn
  • Số hóa đơn
  • Mã CQT cấp
  • Trạng thái gửi cho CQT

Cập nhật 27 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan