Quản lý Hợp đồng tín dụng/Khế ước vay

1. Nội dung

Cho phép quản lý Hợp đồng tín dụng/Khế ước vay:

    • Theo dõi được tình hình giải ngân, trả gốc, trả lãi, nợ gốc còn phải trả, hạn mức còn được vay…theo từng khế ước/HĐTD và từng đối tượng cho vay.
    • Tính lịch trả nợ và nhắc nhở nợ sắp đến hạn
    • Tự động hạch toán nghiệp vụ nhận tiền giải ngân, trả lãi, trả nợ hay tất toán khoản vay.

2. Hướng dẫn

Bước 1: Khai báo HĐTD, Khế ước vay đầu kỳ

Bước 2: Khai báo HĐTD, khế ước vay phát sinh

Bước 3: Tính lịch trả nợ vay

Bước 4: Cập nhật tình hình giải ngân, trả nợ, tất toán…

Bước 5: Xem báo cáo HĐTD, khế ước vay

Cập nhật 14 Tháng Sáu, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan