1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Khế ước vay
  6. Cập nhật tình hình giải ngân, trả nợ, tất toán, thay đổi lãi suất…

Cập nhật tình hình giải ngân, trả nợ, tất toán, thay đổi lãi suất…

1. Nội dung

Hướng dẫn cách thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến Hợp đồng tín dụng/Khế ước vay như: giải ngân, trả nợ, tất toán, thay đổi lãi suất…

2. Hướng dẫn

1. Nhận giải ngân

1. Chọn khế ước để nhận giải ngân

2. Chương trình tự động lập Phiếu thu/Phiếu thu tiền gửi/Ủy nhiệm chi/Chứng từ NVK (theo Hình thức giải ngân đã chọn khi khai báo khế ước vay) để hạch toán nghiệp vụ nhận giải ngân

3. Chỉnh sửa lại chứng từ theo nhu cầu (nếu cần). Nhấn Cất.

2. Trả nợ

Cách 1: 

1. Trên Bảng tính lịch trả nợ của Khế ước vay, chọn kỳ muốn trả nợ và nhấn Trả nợ.

2. Chương trình sẽ tự động lập Phiếu chi/Chứng từ chi tiền gửi (theo Phương thức trả nợ đã chọn khi khai báo khế ước vay) để trả cho đối tượng cho vay

3. Chỉnh sửa lại chứng từ theo nhu cầu (nếu cần). Nhấn Cất

Cách 2: 

1. Vào phân hệ Khế ước vay, nhấn Trả nợ.

2. Chọn Phương thức thanh toán và thiết lập điều kiện tìm kiếm kỳ trả nợ.

3. Tích chọn kỳ muốn trả nợ và nhấn Trả nợ. (có thể sửa lại số tiền Trả lãi, Trả gốc nếu cần)

4. Chương trình sẽ tự động lập Phiếu chi/Chứng từ chi tiền gửi (theo Phương thức thanh toán đã chọn) để trả cho đối tượng cho vay

5. Chỉnh sửa lại chứng từ theo nhu cầu (nếu cần). Nhấn Cất

3. Trả nợ trước hạn

Với các khoản vay có thỏa thuận trả nợ gốc khi đáo hạn, nhưng Doanh nghiệp muốn trả trước hạn một phần thì thực hiện như sau:

1. Chọn Khế ước vay muốn trả nợ trước hạn

2. Khai báo thông tin trả nợ trước hạn (Trả gốc; Tiền lãi; Phí khác), nhấn Đồng ý.

3. Chương trình sẽ tự động lập Phiếu chi/Ủy nhiệm chi (theo Hình thức thanh toán đã chọn) để trả cho đối tượng cho vay

4. Sau khi Cất chứng từ trả nợ, cần thực hiện Tính lại lịch trả nợ

Lưu ý: Chỉ đáp ứng trả nợ trước hạn với khế ước vay thiết lậpTrả gốc Khi đáo hạn

4. Tất toán khoản vay

Khi đến hạn tất toán hoặc muốn trả hết gốc và lãi của khoản vay trước hạn. Doanh nghiệp thực hiện tất toán khoản vay như sau:

1. Chọn khế ước vay muốn tất toán

2. Khai báo thông tin tất toán khoản vay (Nợ gốc/Tiền lãi phải trả, Phí khác (nếu có)). nhấn Đồng ý.

3. Chương trình sẽ tự động lập Phiếu chi/Ủy nhiệm chi (theo Hình thức thanh toán đã chọn) để trả cho đối tượng cho vay

4. Sau khi Cất chứng từ tất toán, chương trình sẽ tự động cập nhật trạng thái khế ước vay sang Đã tất toán và không thể thực hiện được các chức năng liên quan như: nhận tiền vay, trả nợ, trả nợ trước hạn, điều chỉnh lãi suất, tất toán…

Lưu ý: Nếu tất toán trước hạn thì cần tính lại lịch trả nợ để chương trình xóa nghĩa vụ trả nợ của các kỳ sau.

5. Điều chỉnh lãi suất

Khi có sự điều chỉnh lãi suất, có thể cập nhật thêm lãi suất mới như sau:

1. Chọn Khế ước vay muốn điều chỉnh lãi suất

2. Cập nhật lãi suất mới

3. Tính lại lịch trả nợ => => Chương trình sẽ tính toán lại lịch trả nợ đối với các kỳ chưa trả nợ.

3. Lưu ý

1. Sau khi trả hết nợ, Khế ước vay sẽ tự động chuyển trạng thái sang Đã tất toán và sẽ không thể thực hiện được các chức năng liên quan => Nếu muốn chỉnh sửa thông tin, cần chuyển trạng thái Khế ước vay sang Đang thực hiện.

2. Sau khi thanh lý HĐTD, Kế toán cần chuyển trạng thái Hợp đồng sang Đã thanh lý để quản lý.

3. Xem toàn bộ luồng nghiệp vụ quản lý Hợp đồng tín dụng/Khế ước vay tại đây

Cập nhật 26 Tháng Chín, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan