7. CCDC

I. TĂNG CCDC

II. GIẢM CCDC

VII. TIỆN ÍCH KHÁC

VIII. BÁO CÁO CCDC

XEM CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY, THÁNG/QUÝ, NĂM CỦA NGHIỆP VỤ CCDC

Cập nhật 23 Tháng Năm, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan