Ghi tăng CCDC từ chứng từ ghi giảm TSCĐ

1. Nội dung

Giúp khai báo nhanh CCDC bằng cách kế thừa các thông tin của CCDC đã được khai báo trên chứng từ ghi giảm TSCĐ.

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn Ghi tăng (hoặc vào tab Ghi tăng, nhấn Thêm).

2. Nhấn Lấy CCDC từ chứng từ ghi giảm TSCĐ.

3. Chọn khoảng thời gian tìm kiếm chứng từ ghi giảm TSCĐ.

4. Nhấn Lấy dữ liệu. Chương trình sẽ lấy lên các chứng từ ghi giảm TSCĐ trong kỳ được chọn có TK xử lý là: 6412x, 6413x, 6422x, 6423x, 6272x, 6273x, 6232x, 6233x, 242x(Đối với TT200); 642x, 242x (Đối với TT133).

5. Tích chọn các Tài sản muốn ghi tăng thành CCDC, nhấn Chọn. Chương trình sẽ tự động lấy thông tin các CCDC đã khai báo trên chứng ghi giảm TSCĐ vào chứng từ ghi tăng CCDC.

6. Kiểm tra và khai báo bổ sung, điều chỉnh các thông tin (nếu cần).

7. Nhấn Ghi tăng.

Cập nhật 16 Tháng Mười Hai, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan