1. Trang chủ
  2. 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
  3. Biểu đồ phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận

Biểu đồ phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận

1. Nội dung

Cập nhật thường xuyên tình hình thực hiện doanh thu, chi phí, lợi nhuận của một đơn vị trong một và nhiều kỳ, hoặc xem đồng thời nhiều đơn vị trong một kỳ so với dự toán theo dạng biểu đồ để đánh giá hiệu quả kinh doanh một cách thuận tiện, nhanh chóng hơn.

2. Hướng dẫn

Phần mềm cung cấp 3 nhóm biểu đồ:

  • Tình hình thưc hiện DT, CP, LN trong 1 kỳ (tháng 1, tháng 2, quý 1, quý 2, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm,…)
  • Tình hình thực hiện DT, CP,LN trong nhiều kỳ theo tháng (12 tháng)/ theo quý (4 quý).
  • Tình hình thực hiện DT, CP, LN theo đơn vị.

Bước 1: Vào phân hệ Ngân sách / Biểu đồ / Chọn tham số

Bước 2: Tùy chọn nội dung các tham số: Chi nhánh, đơn vị, năm, đơn vị tính

Lưu ý: Có thể sử dụng các tiện ích sau:

  • Cho phép thêm/bớt/ sắp xếp các biểu đồ

  • Trỏ chuột vào từng cột biểu đồ thì hiển thị số liệu chi tiết
  • Click đúp vào biểu đồ nào thì mở báo cáo tương ứng với biểu đồ đó.
  • Các tiện ích chuột phải.

Cập nhật 29 Tháng Bảy, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan