Thiết lập gửi email đồng thời cho hóa đơn điện tử

Xem phim giới thiệu

1. Nội dung

Cho phép người dùng khi gửi hóa đơn điện tử xuất theo NĐ123 cho khách hàng thì có thể đồng thời Cc/Bcc tới địa chỉ email của kế toán trưởng/người phụ trách để kiểm soát, theo dõi việc xuất hóa đơn.

2. Hướng dẫn
  • Để thiết lập ngầm định địa chỉ email Cc/Bcc, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

1. Trên thanh menu của phân hệ Hóa đơn điện tử, chọn chức năng NĐ123 – Thiết lập gửi email đồng thời cho hóa đơn

2. Hoặc, vào Hóa đơn điện tử\Quy trình, di chuột vào chức năng Thiết lập email gửi hóa đơn và chọn Thiết lập gửi email đồng thời cho hóa đơn).

  • Tiếp đó, tích chọn Cc/Bcc và nhập địa chỉ email cần thiết lập ngầm định gửi.

Lưu ý: Trường hợp muốn Cc/Bcc hóa đơn điện tử cho cùng lúc nhiều địa chỉ email thì nhập các địa chỉ email này và cách nhau bởi dấu chấm phẩy “;”

  • Nhấn Cất

 

Cập nhật 4 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan