1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Hóa đơn điện tử
  6. Tôi phải làm gì khi gặp lỗi hiển thị thuế suất thuế GTGT khi xuất hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Tôi phải làm gì khi gặp lỗi hiển thị thuế suất thuế GTGT khi xuất hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Theo quy định khi xuất hóa đơn bắt buộc phải nhập đầy đủ thành tiền, tiền thuế, thuế suất (Trừ trường hợp TChat có giá trị là “4-Ghi chú/diễn giải”).

Vậy nên, nếu người dùng lập hóa đơn bán dịch vụ/Hóa đơn điều chỉnh/Hóa đơn chiết khấu thương mại khai báo cho mã hàng có tính chất “Chỉ là diễn giải” (khai báo đầy đủ thuế suất như với hàng hóa có tính chất khác Chỉ là diễn giải) thì với một số mẫu hóa đơn khi in ra, chương trình sẽ không hiển thị thông tin thuế suất.

Từ MISA SME 2022 – R23, khi phát hành HĐĐT chương trình sẽ gửi thông báo nhắc nhở cho người dùng biết và kiểm tra lại hóa đơn.

Tại đây, người dùng có thể Xem hóa đơn để kiểm tra thuế suất có hiển thị hay không, sau đó tiếp tục phát hành HĐ.

Nếu mẫu hóa đơn đơn vị sử dụng không hiển thị đúng thuế suất, MISA khuyến khích người dùng xuất hóa đơn theo đúng nghiệp vụ phát sinh, cụ thể:

Cập nhật 5 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan