Khai báo vật tư, hàng hóa

Cho phép khai báo thông tin về từng vật tư, hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

Cách thao tác

Khai báo vật tư, hàng hoá thông thường

 • Tại màn hình danh sách vật tư, hàng hoá, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

 • Khai báo các thông tin chi tiết về vật tư, hàng hoá => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.
 • Chọn tính chất của là Vật tư hàng hoá, sau đó khai báo thông tin trên các tab chi tiết:
  • Tab Ngầm định: các thông tin sau khi được khai báo sẽ được tự động lấy lên các chứng từ mua bán vật tư, hàng hoá. Cụ thể:
   • Thông tin: Kho ngầm định, Tài khoản kho, Tỷ lệ CKMH (%), Đơn giá mua, Thuế suất GTGT, Thuế suất thuế NK sẽ được lấy lên các chứng từ mua vật tư, hàng hoá.
   • Thông tin: Kho ngầm định, Tài khoản kho, TK doanh thu, Đơn giá bán, (nếu có tích chọn là đơn giá bán sau thuế), Thuế suất GTGT, Thuế suất thuế XK sẽ được lấy lên các chứng từ bán vật tư, hàng hoá.
   • Thông tin: TK chi phí sẽ được lấy lên các chứng từ mua hàng không qua kho và các chứng từ xuất kho, xuất bán vật tư, hàng hóa
  • Tab Chiết khấu: cho phép thiết lập các định mức chiết khấu thương mại sẽ được áp dụng khi bán vật tư, hàng hoá => với số lượng từ bao nhiêu đến bao nhiêu sẽ được hưởng chiết khấu bao nhiêu % hoặc bao nhiêu tiền:
   • Tích chọn Chiết khấu.
   • Chọn loại chiếu khấu là theo %, số tiền hoặc đơn giá.
   • Nhập định mức chiết khấu (nhấn enter hoặc nhấn chuột phải, chọn Thêm dòng mới để khai báo được một định mức)

  • Tab Đặc tính, hình ảnh: cho phép khai báo thông tin về đặc tính và ảnh đại diện của VTHH, phục vụ cho việc hiển thị thông tin VTHH trên báo giá gửi khách hàng.
    • Tại mục Đặc tính: nhập thông tin đặc tính về VTHH.
    • Tại mục Hình ảnh: nhấn chọn để chọn ảnh đại diện cho VTHH.

   Lưu ý: Có thể nhập trực tiếp đặc tính của VTHH tại mục Mô tả của phần Thông tin chung. Tuy nhiên, với các VTHH có nhiều đặc tính, kế toán nên khai báo tại mục Đặc tính của tab Đặc tính, hình ảnh.

 • Sau khi khai báo xong nhấn Cất.

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp áp dụng giá bán là giá sau thuế, kế toán sẽ phải vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Bán hàng để tích chọn thông tin Có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế và khi khai báo vật tư hàng hoá kế toán sẽ phải tích chọn thông tin Giá bán là đơn giá sau thuế trên tab Ngầm định.

Khai báo vật tư, hàng hoá có áp dụng đơn vị tính quy đổi

Xem phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim )

Trường hợp này thường áp dụng đối với các VTHH có nhu cầu quản lý theo đơn vị quy đổi (VD: từ thùng thành hộp, từ hộp thành chiếc…).

Khi đó, kế toán sẽ thực hiện khai báo tương tự như khai báo VTHH thông thường ở trên. Đồng thời, trên tab Đơn vị chuyển đổi kế toán sẽ phải khai báo các đơn vị chuyển đổi được áp dụng đối với VTHH.

Sau khi khai báo xong nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Để tránh tình trạng giá trị bị lệch vài đơn vị lẻ khi in các báo cáo theo đơn vị quy đổi, khi khai báo VTHH kế toán nên chọn đơn vị tính chính là đơn vị nhỏ nhất.

2. Đối với các VTHH áp dụng đơn vị tính quy đổi, có thể thiết lập được danh sách đơn giá muadanh sách đơn giá bán theo từng đơn vị quy đổi.

Khai báo hàng hoá có nhu cầu theo dõi mã quy cách

Trường hợp này thường áp dụng đối với các hàng hoá có nhu cầu quản lý theo nhiều mã quy cách (VD: Quần, áo, giầy…).

Khi đó, kế toán sẽ thực hiện khai báo tương tự như khai báo VTHH thông thường ở trên. Đồng thời trên tab Mã quy cách, kế toán sẽ phải khai báo các mã quy cách được áp dụng đối với hàng hoá.

Khai báo thành phẩm có định mức nguyên vật liệu để lắp ráp/tháo dỡ/tính giá thành

Trường hợp này thường áp dụng với những thành phẩm được cấu thành từ các bộ phận nhỏ thường có phát sinh nghiệp vụ lắp ráp/tháo dỡ (VD: Máy tính…) hoặc các thành phẩm được sản xuất từ các nguyên vật liệu.

Khi đó, kế toán sẽ thực hiện khai báo tương tự như khai báo VTHH thông thường ở trên với Tính chất là Thành phẩm. Đồng thời thực hiện khai thông tin về định mức nguyên vật liệu để lắp ráp, tháo dỡ hoặc sản xuất trên tab Định mức nguyên vật liệu.

Khai báo các mặt hàng dịch vụ

Áp dụng với những hàng hoá không có nhu cầu quản lý số lượng tồn trên kho, nhưng vẫn phát sinh hoạt động mua, bán (VD: chi phí mua hàng, chi phí vận chuyển, chi phí hải quan…)

Khi đó, kế toán sẽ thực hiện khai báo tương tự như với VTHH thông thường ở trên với tính chất là Dịch vụ.

Lưu ý:

 • Đối với những hàng hoá vừa không có nhu cầu theo dõi tồn trên kho, vừa không phát sinh doanh thu, chi phí mà chỉ có vai trò là một chỉ tiêu, phục vụ cho việc in hoá đơn GTGT như: chiết khấu thương mại… thì chọn tính chất của hàng hoá đó là Chỉ là diễn giải.

 • Đối với mã hàng là CPMH – Chi phí mua hàng được ngầm định mang đi, chương trình sẽ không cho phép sửa lại Tính chất
Cập nhật 11 Tháng Bảy, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan