1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
  6. Hóa đơn sai sót trong tháng 01 trở về trước, vậy tháng 02 lập hóa đơn xử lý sai sót như thế nào?

Hóa đơn sai sót trong tháng 01 trở về trước, vậy tháng 02 lập hóa đơn xử lý sai sót như thế nào?

Theo MISA thì bản chất hóa đơn xuất trong tháng 1 và thời điểm này thuế suất là 10% khi thực hiện điều chỉnh , xử lý sai sót của hóa đơn trong kỳ tháng 1 thì vẫn thực hiện xuất theo 10%.

Tham khảo thêm văn bản tại đây 

Cập nhật 21 Tháng Hai, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan