1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
 6. Làm thế nào để sử dụng được hóa đơn điện tử theo cả 2 hình thức là hóa đơn không có mã và hóa đơn có mã của CQT?

Làm thế nào để sử dụng được hóa đơn điện tử theo cả 2 hình thức là hóa đơn không có mã và hóa đơn có mã của CQT?

1. Nội dung
Với Doanh nghiệp đơn vị đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định tại Điều 91, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 thì có thể đồng thời đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử NĐ123, TT78 theo cả 2 hình thức hóa đơn có mã và hóa đơn không có mã của CQT, cụ thể:

 • Tạo Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để sử dụng nếu đáp ứng theo quy định tại Khoản 2, Điều 91, Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14.

“2. Doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị, thương mại, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và bảo đảm việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trừ trường hợp rủi ro về thuế cao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.”

 • Sử dụng Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nếu đáp ứng theo quy định tại Khoản, 1, 3, 4, Điều 91, Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14.

“1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này.

3. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 51 của Luật này và các trường hợp xác định được doanh thu khi bán hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

4. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh và phải khai thuế, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.”

2. Hướng dẫn
Để sử dụng được hóa đơn điện tử theo cả hai hình thức có mã và không có mã, người dùng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Lập tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT trên MISA meInvoice

Tại bước này, người dùng cần tích chọn cả 2 hình thức hóa đơn là  Có mã của cơ quan thuế  và Không có mã của cơ quan thuế.

Thao khảo hướng dẫn lập tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử trên meInvoice Web tại đây

Bước 2: Khởi tạo mẫu hóa đơn theo cả 2 hình thức

Người dùng khởi tạo mẫu hóa đơn theo cả 2 hình thức trên meInvoice, cụ thể:

Bước 3: Đồng bộ mẫu hóa đơn về MISA SME

Sau khi hoàn tất việc đăng ký/thay đổi thông tin tờ khai sử dụng hóa đơn điện tử và khởi tạo mẫu hóa đơn thành công, trên MISA SME người dùng cần:

 1. Kết nối phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice.
 2. Đồng bộ các mẫu hóa đơn đã khởi tạo trên meInvoice Web về MISA SME

Bước 4: Thay đổi tùy chọn hình thức hóa đơn sử dụng trên MISA meInvoice
 • Khi sử dụng hóa đơn theo hình thức nào thì người dùng vào Hệ thống\Hồ sơ hóa đơn điện tử trên meInvoice Web để thay đổi.

 • Sau đó, dưới MISA SME, tại tab Kết nối phần mềm hóa đơn điện tử, người dùng nhấn Lấy dữ liệu hồ sơ HĐĐT mới nhất để hệ thống cập nhật dữ liệu vừa thay đổi.

 

 

Cập nhật 18 Tháng Năm, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan