Lấy mẫu hóa đơn/thông báo phát hành từ meinvoice.vn

1. Nội dung

Giúp lấy được các Mẫu hóa đơn, Thông báo phát hành hóa đơn đã khởi tạo trên phần mềm meInvoice.vn (bản meInvoice DesktopmeInvoice Web) về phần mềm MISA SME để không mất công khởi tạo và phát hành lại.

2. Hướng dẫn

Đối với hóa đơn điện tử theo nghị định 51/2010/NĐ-CP

Lưu ý: Tích chọn Sử dụng hóa đơn điện tử theo NĐ51, TT32 trên Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn

1. Vào phân hệ Quản lý hóa đơn, chọn tab Mẫu hóa đơn hoặc tab Thông báo phát hành hóa đơn.

2. Chọn Lấy mẫu hóa đơn, thông báo phát hành từ meInvoice.vn.

3. Kết nối với phần mềm meInvoice.vn (nếu trước đó chưa thực hiện kết nối).

4. Nhấn OK.

5. Chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu trên meInvoice.vn về phần mềm MISA SME bao gồm:

  • Lấy các Mẫu hóa đơn trên meInvoice.vn không bị trùng mẫu số với các mẫu hóa đơn trên MISA SME

           => Lấy về tab Mẫu hóa đơn, phân hệ Quản lý hóa đơn.

  • Lấy các Thông báo phát hành hóa đơn được lập trên meInvoice.vn

           => Lấy về tab Thông báo phát hành hóa đơn, phân hệ Quản lý hóa đơn.

6. Sau khi lấy dữ liệu hoàn thành, chương trình sẽ hiển thị thông báo “Lấy mẫu hóa đơn, thông báo phát hành từ meInvoice.vn thành công” trên quả cầu.

Đối với hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP

Lưu ý: Tích chọn Sử dụng hóa đơn điện tử theo NĐ123, TT78 trên Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn

Phần mềm cho phép người dùng đồng thời lấy mẫu hóa đơn khởi tạo mới và chuyển đổi mẫu hóa đơn DN tạo sẵn trước đó từ các phiên bản cũ lên phiên bản mới nhất theo quy định tại NĐ123 thông qua MISA meInvoice.

1. Lấy hóa đơn theo mẫu khởi tạo mới theo nghị định 123 từ MISA meInvoice

  • Vào phân hệ Hóa đơn điện tử, chọn tab Mẫu hóa đơn 
  • Chọn Lấy mẫu hóa đơn, thông báo phát hành từ meInvoice.vn.

  • Nhấn OK.

2. Lấy mẫu hóa đơn chuyển đổi từ các phiên bản cũ lên phiên bản mới nhất theo quy định tại NĐ123

  • Sau đó, trên MISA SME, nhấn Lấy mẫu hóa đơn, thông báo phát hành từ meInvoice.vn để cập nhật mẫu hóa đơn chuyển đổi.

3. Lưu ý

  • Các mẫu hóa đơn được lấy về từ meInvoice.vn sẽ không thể sửa được nhưng vẫn có thể xóa được.
  • Sau khi lấy các mẫu hóa đơn/thông báo phát hành hóa đơn về MISA SME, nếu sửa lại các mẫu hóa đơn/thông báo phát hành này trên meInvoice.vn thì có thể cập nhật các thay đổi này lên MISA SME bằng cách thực hiện lại chức năng Lấy mẫu hóa đơn, thông báo phát hành từ meInvoice.vn.
Cập nhật 18 Tháng Năm, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA