1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
  6. Xuất hóa đơn báo lỗi MST của chứng thư số không khớp với MST trên hồ sơ điện tử thì làm thế nào?

Xuất hóa đơn báo lỗi MST của chứng thư số không khớp với MST trên hồ sơ điện tử thì làm thế nào?

Biểu hiện: Khi phát hành hóa đơn điện tử, phần mềm báo lỗi như ảnh

Cách xử lý: 

Nguyên nhân 1: Do cắm sai Chữ ký số hoặc chọn nhầm Chữ ký số khi phát hành.

Giải pháp: Bạn cắm đúng Chữ ký số (CKS), khi ký chọn đúng CKS cần phát hành

  • Nhấn More choice\Chọn đúng CKS của Mã số thuế (MST) đang phát hành\OK

Nguyên nhân 2: Do gia hạn CKS nhưng chưa lập tờ khai thay đổi thông tin.

Giải pháp: Lập tờ khai thay đổi thông tin có đầy đủ các chữ ký dùng để phát hành hóa đơn và gửi lại đợi cơ quan thuế phê duyệt rồi phát hành lại hóa đơn. Bạn làm theo hướng dẫn TẠI ĐÂY

Nguyên nhân 3: Trường hợp MST của CKS đã khớp với MST trên hồ sơ Hóa đơn điện tử rồi, thực hiện hủy và kết nối lại Hóa đơn điện tử.

Giải pháp:

  • Vào phân hệ Hóa đơn điện tử\tab Kết nối phần mềm hóa đơn điện tử\nhấn Hủy kết nối

  • Nhập lại thông tin kết nối hóa đơn điện tử\nhấn Kết nối

  • Thực hiện ký phát hành lại.

 

Cập nhật 29 Tháng Chín, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan