1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Làm thế nào khi nhập khẩu phần mềm báo không thể nhập khẩu dữ liệu có tích chọn “Cho phép lập nhiều PNK thành phẩm từ 1 lệnh lắp ráp”?

Làm thế nào khi nhập khẩu phần mềm báo không thể nhập khẩu dữ liệu có tích chọn “Cho phép lập nhiều PNK thành phẩm từ 1 lệnh lắp ráp”?

1.Nội dung:

Với dữ liệu tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân tức thời hoặc Nhập trước xuất trước, khi nhập khẩu phần mềm cảnh báo như sau:

2.Cách khắc phục:

  • Sau đó thực hiện nhập khẩu dữ liệu lại.
Cập nhật 12 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan