1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Phần mềm MISA SME tương thích với những phiên bản SQL Server nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Phần mềm MISA SME tương thích với những phiên bản SQL Server nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. SQL Server
 6. Phần mềm MISA SME tương thích với những phiên bản SQL Server nào?

Phần mềm MISA SME tương thích với những phiên bản SQL Server nào?

Phần mềm MISA SME 2022 đang sử dụng SQL Server 2014 và tương thích với các phiên bản SQL Server 2008 R2, SQL Server 2012, SQL Server 2014, SQL Server 2016, SQL Server 2017 và SQL Server 2019.

Cập nhật 20 Tháng Bảy, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan