1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Làm thế nào khi nhập khẩu không thành công do dữ liệu nhập khẩu có ngày hạch toán nhỏ hơn ngày khóa sổ của dữ liệu đang sử dụng?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Câu hỏi thường gặp Khác
 6. Làm thế nào khi nhập khẩu không thành công do dữ liệu nhập khẩu có ngày hạch toán nhỏ hơn ngày khóa sổ của dữ liệu đang sử dụng?

Làm thế nào khi nhập khẩu không thành công do dữ liệu nhập khẩu có ngày hạch toán nhỏ hơn ngày khóa sổ của dữ liệu đang sử dụng?

1. Biểu hiện

Khi nhập khẩu dữ liệu xml có tồn tại chứng từ hạch toán nhỏ hơn ngày khóa sổ của dữ liệu đang sử dụng, chương trình cảnh báo

2. Cách khắc phục

 • Tiếp đó, người dùng xử lý theo 1 trong 2 hướng sau:
  1. Kiểm tra lại dữ liệu xml: Đảm bảo ngày hạch toán trên các chứng từ phát sinh sau ngày khóa sổ, sau đó xuất khẩu lại dữ liệu xml để nhập khẩu.
  2. Nếu vẫn muốn nhập khẩu dữ liệu xml tồn tại chứng từ có ngày hạch toán nhỏ hơn ngày khóa sổ hiện thời:
   • Bỏ khóa sổ kỳ kế toán và chọn lại ngày khóa sổ trước ngày hạch toán trên chứng từ cần nhập khẩu.
    Ví dụ: Dữ liệu nhập khẩu trong khoảng 01/10/2022 đến 18/10/2022. Chọn lại ngày khóa sổ 30/09/2022
   • Tiếp tục nhập khẩu dữ liệu như bình thường
Cập nhật 18 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan