Làm thế nào để lưu mẫu và copy mẫu đặc thù đã sửa sang máy tính khác?

1. Vấn đề

Hướng dẫn cách lưu mẫu và copy mẫu đặc thù đã sửa từ máy tính này sang máy tính khác

2. Các bước thực hiện

Trên máy tính đã có mẫu

Bước 1: Lưu file mẫu

 • Mở mẫu mà bạn cần chuyển sang máy khác lên \ nhấn nút Sửa mẫu

 • Chọn File \ Save As \ Browse

 • Chọn thư mục khác để lưu file mẫu ra \ nhấn Save

Bước 2: Chuyển file mẫu sang máy tính khác

 • Bạn vào thư mục đã lưu file mẫu ở Bước 1 và chuyển file đó sang máy tính khác bằng cách chuyển qua Mail, Zalo,…

Trên máy tính chưa có mẫu

Bước 3: Tải file mẫu về máy tính

 • Bạn tải file mẫu về máy tính này

Bước 4: Chuyển file mẫu vào thư mục chứa mẫu của phần mềm MISA

 • Copy file Mẫu đã tải về

 • Tại màn hình Desktop, nhấn chuột phải vào biểu tượng MISA SME 2023\chọn Open file location

 • Phía trên đường dẫn thư mục, bạn nhấn về mục MISA SME 2023
 • Chọn thư mục Report

 • Chọn thư mục CustomizeReport và dán file mẫu vào

 • Trên phần mềm, in đúng tên mẫu này để kiểm tra lại.

Lưu ý:  Nếu không biết tên của mẫu đã chuyển sang để in thì:

 • Trên máy tính ban đầu, bạn in mẫu đó lên \ nhìn ở góc trên bên trái để xem tên mẫu

 • Trên máy tính đã chuyển mẫu sang, bạn chọn đúng tên mẫu đó trong danh sách mẫu để in

Cập nhật 29 Tháng Chín, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan