Hướng dẫn Chuyển chứng từ từ dữ liệu này qua dữ liệu khác

Mục đích: Hướng dẫn xuất nhập khẩu dữ liệu từ dữ liệu này sang dữ liệu khác bằng file XML.

Hướng dẫn:

Ví dụ: Để chuyển dữ liệu (danh mục/số dư/chứng từ) từ dữ liệu A sang dữ liệu B, bạn làm theo 2 bước sau:

Bước 1: Xuất khẩu dữ liệu (danh mục/số dư/chứng từ) từ dữ liệu A.

Trường hợp 1: Nếu xuất khẩu toàn bộ danh mục/ số dư/ chứng từ trong một khoảng thời gian cụ thể.

Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

Trường hợp 2: Nếu chỉ xuất khẩu một hoặc một số chứng từ theo nhu cầu (không phải toàn bộ chứng từ).

  • Nhấn Tìm chứng từ (hoặc vào menu Tiện ích\Tìm chứng từ). Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ\Nhấn Cập nhật\Lựa chọn trạng thái chứng từ (Tất cả chứng từ/đã ghi sổ/chưa ghi sổ)\Nhấn Tìm kiếm

  • Có thể tìm kiếm theo nhiều điều kiện cùng lúc bằng cách thiết lập điều kiện sau đó nhấn Thêm. Chọn điều kiện tìm kiếm\Nhấn Cập nhật\Lựa chọn trạng thái chứng từ (Tất cả chứng từ/đã ghi sổ/chưa ghi sổ)\Nhấn Tìm kiếm

  • Sau khi nhấn Tìm kiếm, chương trình sẽ hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm.

  • Nhấn Xuất khẩu\Chọn lại nơi lưu tệp (nếu cần thay đổi)\Tích chọn danh sách chứng từ cần xuất khẩu\Thực hiện. Phần mềm sẽ xuất khẩu ra file xml các chứng từ bạn đã chọn xuất khẩu.

Lưu ý: Nơi lưu tệp sẽ là nơi lưu file xml bạn vừa xuất khẩu, để khi nhập khẩu, bạn sẽ chọn file đúng ở đường dẫn lưu tệp này. Bạn cần lưu lại hoặc chọn lại nơi lưu tệp dễ nhớ.

Bước 2: Nhập khẩu dữ liệu vào dữ liệu B.

Xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

Nhập khẩu dữ liệu XML báo lỗi, xem hướng dẫn TẠI ĐÂY

Cập nhật 29 Tháng Chín, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan