1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Quản lý dữ liệu
 6. Tôi cần xóa bớt file sao lưu trên máy tính do ổ đĩa bị đầy thì làm thế nào?

Tôi cần xóa bớt file sao lưu trên máy tính do ổ đĩa bị đầy thì làm thế nào?

1.Vấn đề

Khi thực hiện sao lưu dữ liệu, máy tính báo đầy với nguyên nhân do ổ đĩa máy tính đầy và để có dung lượng trống để tiếp tục sao lưu, lưu trữ dữ liệu hiện tại thì đơn vị bắt buộc phải xóa các file sao lưu dữ liệu cũ trước đó đi.

2. Cách thực hiện

Xem video hướng dẫn

Bước 1: Xác định thư mục sao lưu dữ liệu hàng ngày (trên máy chủ)

Có 2 cách để kiểm tra và tìm file sao lưu:

 • Cách 1: Mở phần mềm MISA SME vào Hệ thống\ Tùy chọn\ Sao lưu xem đường dẫn sao lưu tại dòng Thư mục ngầm định sao lưu vào đúng thư mục đó trên máy tính chủ.

 • Cách 2: Vào My Computer, phía trên có khung tìm kiếm nhập từ khóa .mbk hoặc .mbz\ enter. Máy tính sẽ tìm kiếm các file có đuôi .mbk hoặc mbz và đây chính là các file sao lưu của MISA trên máy tính bên mình. Thư mục lưu file sẽ ở dưới tên của file sao lưu .

Để có thể mở trực tiếp thư mục đó bạn nhấn chuột phải vào dòng dữ liệu mà mình tìm được và          chọn Open file location sẽ dẫn đến thư mục chứa file lưu.

Bước 2: Xóa file sao lưu

 • Trường hợp danh sách sao lưu có nhiều file giống nhau, lấy file nào cho chuẩn và đầy đủ nhất thì  chỉ cần bấm vào cột lọc Date Modified để sắp xếp thời gian tăng hay giảm dần (từ mới đến cũ hay ngược lại)

 • Muốn xóa bớt dữ liệu sao lưu cũ ko dùng đến nữa để ổ đĩa được nhẹ hơn thì bấm xóa những mốc thời gian cũ đi để lại những file lưu gần đây nhất hoặc các mốc thời gian sao lưu quan trọng của dữ liệu như cuối tháng, cuối quý, chốt thời điểm báo cáo,..

Lưu ý: Dữ liệu sao lưu sẽ lưu hết tất cả dữ liệu từ lúc nhập bắt đầu đến thời điểm sao lưu nên khi xóa dữ liệu cũ sẽ không ảnh hưởng đến hiện tại. 

Bước 3: Kiểm tra lại ổ đĩa

Sau khi xóa bớt file sao lưu xong, kiểm tra lại xem ổ đĩa đã bớt đầy chưa:

 • Nếu đã hết đầy, đơn vị có thể tiếp tục làm việc và thực hiện sao lưu lại dữ liệu
 • Nếu ổ đĩa vẫn còn đầy, vui lòng kiểm tra các file dữ liệu khác ngoài MISA và dọn dẹp bớt lại.

Cập nhật 29 Tháng Chín, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan