1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi nhập khẩu phần mềm báo “Không thể nhập khẩu dữ liệu hạch toán đa tiền tệ vào dữ liệu hạch toán đơn tiền tệ”?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Làm thế nào khi nhập khẩu phần mềm báo “Không thể nhập khẩu dữ liệu hạch toán đa tiền tệ vào dữ liệu hạch toán đơn tiền tệ”?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Quản lý dữ liệu
 6. Làm thế nào khi nhập khẩu phần mềm báo “Không thể nhập khẩu dữ liệu hạch toán đa tiền tệ vào dữ liệu hạch toán đơn tiền tệ”?

Làm thế nào khi nhập khẩu phần mềm báo “Không thể nhập khẩu dữ liệu hạch toán đa tiền tệ vào dữ liệu hạch toán đơn tiền tệ”?

1.Nội dung:

Khi nhập khẩu phần mềm cảnh báo như sau:

2.Cách khắc phục:

Trường hợp nhập khẩu dữ liệu ĐÃ phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ

 • Đóng thông báo trên.
 • Sau đó vào Hệ thống/Tùy chọn/Tùy chọn chung, mục Tiền tệ, tích chọn Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ, rồi nhấn Đồng ý

 • Sau đó thực hiện nhập khẩu dữ liệu lại.

Trường hợp nhập khẩu dữ liệu CHƯA phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ.

Nếu file xuất khẩu từ dữ liệu tùy chọn “Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ” nhưng thực tế dữ liệu này chưa phát sinh chứng từ hạch toán ngoại tệ:

 • Đóng thông báo trên.
 • Vào lại dữ liệu cần xuất khẩu:
  • Vào Hệ thống/Tùy chọn/Tùy chọn chung, mục Tiền tệ, bỏ tích Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ. Nhấn Đồng ý

  • Xuất khẩu lại dữ liệu
 • Sau đó thực hiện nhập khẩu dữ liệu lại.
Cập nhật 12 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua Facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào Cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay