Phục hồi dữ liệu

Xem phim hướng dẫn

1. Nội dung

Cho phép phục hồi lại dữ liệu đã sao lưu trước đó để sử dụng.

2. Các bước thực hiện

1. Tại màn hình đăng nhập, nhấn Hủy bỏ.

2. Nhấn Phục hồi dữ liệu.

3. Tại mục Chọn tệp phục hồi: Chọn tệp dữ liệu cần phục hồi (là các tệp sao lưu có định dạng .mbk, .mbz, .zip)

4. Tại mục Tên dữ liệu kế toán: đặt lại tên của dữ liệu sẽ được phục hồi (nếu muốn).

5. Tại mục Máy chủ kết nối: Chọn máy chủ để phục hồi dữ liệu lên máy chủ đó.

6. Tại mục Đường dẫn lưu trữ DLKT: Chọn nơi lưu tệp dữ liệu sau khi được phục hồi xong. => Nên lưu dữ liệu được phục hồi tại ổ khác ổ cài đặt windows phòng trường hợp bị mất dữ liệu khi cài lại máy tính.

7. Tích chọn Đẩy dữ liệu lên mobile. Chương trình cho phép người dùng xem được dữ liệu này trên mobile (Nếu dữ liệu đã khai báo người dùng mobile).

8. Nhấn Phục hồi. Chương trình thông báo phục hồi dữ liệu thành công.

Cập nhật 17 Tháng Sáu, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan