1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Làm thế nào khi ghi sổ không thành công do tài khoản hạch toán, loại tiền hạch toán không hợp lệ?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Mua hàng
 6. Làm thế nào khi ghi sổ không thành công do tài khoản hạch toán, loại tiền hạch toán không hợp lệ?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Bán hàng
 6. Làm thế nào khi ghi sổ không thành công do tài khoản hạch toán, loại tiền hạch toán không hợp lệ?

Làm thế nào khi ghi sổ không thành công do tài khoản hạch toán, loại tiền hạch toán không hợp lệ?

1. Biểu hiện

Ghi sổ chứng từ hạch toán, người dùng gặp thông báo:

2. Nguyên nhân

Chứng từ chọn TK hạch toán không chi tiết theo ngoại tệ nhưng chọn Loại tiền ngoại tệ.

3. Khắc phục

Trường hợp nghiệp vụ phát sinh không có liên quan đến ngoại tệ

 • Điều chỉnh Loại tiền theo đúng loại tiền tương ứng với Tài khoản hạch toán đã khai báo (VD: Nợ 1111/1121,… tương ứng với Loại tiền VND).
 • Nhấn Cất. Chương trình cho phép Ghi sổ như bình thường.

Trường hợp nghiệp vụ phát sinh thực tế có liên quan đến ngoại tệ

 • Khi lập chứng từ, chọn đúng Tài khoản chi tiết theo loại tiền ngoại tệ

Lưu ý: Trước khi lập chứng từ hạch toán, người dùng cần thiết lập tùy chọn “Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ” trong menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung.

 

 

 

Cập nhật 31 Tháng Năm, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan