1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Bán hàng
  6. Làm thế nào khi số liệu giá vốn trên sổ chi tiết bán hàng không khớp với tài khoản 632 trên sổ chi tiết tài khoản?

Làm thế nào khi số liệu giá vốn trên sổ chi tiết bán hàng không khớp với tài khoản 632 trên sổ chi tiết tài khoản?

1.Vấn đề

Số liệu giá vốn trên sổ chi tiết bán hàng không khớp với số liệu trên TK 632 trên sổ chi tiết tài khoản

 

2. Cách kiểm tra

Nguyên nhân 1: Do Các chứng từ Bán hàng kiêm phiếu xuất kho nhưng TK giá vốn không hạch toán Nợ TK 632

=> Lên số liệu ở Sổ chi tiết bán hàng, không lên số liệu ở sổ chi tiết tài khoản TK 632

Cách khắc phục:

  • Vào Báo cáo/ Bán hàng/ Sổ chi tiết bán hàng, chọn khoảng thời gian xem báo cáo lệch, nhấn Đồng ý.
  • Tại giao diện Sổ chi tiết bán hàng, kiểm tra cột TK giá vốn xem có chứng từ nào hạch toán khác TK 632 không.

  • Sau khi lọc được các chứng từ hạch toán TK giá vốn khác TK Nợ 632 thì kiểm tra và chỉnh sửa lại cho đúng

Nguyên nhân 2: Tài khoản 632 được hạch toán trên chứng từ nghiệp vụ khác, phiếu chi,phiếu xuất kho ,... không phải trên chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất kho, hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán

=> Lên số liệu trên sổ chi tiết TK 632 không lên giá vốn trên báo cáo sổ chi tiết bán hàng

Cách khắc phục:

Bước 1: Vào Sổ chi tiết tài khoản TK 632, tại cột Loại chứng từ lọc các loại chứng từ khác chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất kho, hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán, kiểm tra và sửa lại

Nếu không thấy cột loại chứng từ tích hiển thị theo hướng dẫn tại đây

Nguyên nhân 3: Chứng từ bán hàng không tích kiêm phiếu xuất kho

Vào phân hệ Kho\ Nhập xuất kho\ tại dòng Loại chọn phiếu xuất kho\ tại cột Loại chứng từ chọn loại Xuất kho bán hàng kiểm tra trạng thái xem đã lập chứng từ bán hàng chưa :

  • Nếu là chứng từ phiếu xuất kho bán hàng thì phải được lập trên chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất kho thì mới lên được giá vốn trên sổ chi tiết bán hàng => Xóa đi lập lại trên giao diện chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất kho.
  • Nếu là chứng từ Xuất kho khác thì chọn lại TK chi phí và loại chứng từ tương ứng

Lưu ý: Khi kiểm tra TK 632 trên sổ chi tiết tài khoản, kiểm tra số liệu phát sinh Nợ và Có

Cập nhật 29 Tháng Chín, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan