1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Bán hàng
 6. Tôi muốn quy đổi số lượng VTHH từ 1 ĐVT ra đồng thời nhiều ĐVT, tương ứng ĐVT đóng gói hàng hóa của đơn vị thì làm như thế nào?

Tôi muốn quy đổi số lượng VTHH từ 1 ĐVT ra đồng thời nhiều ĐVT, tương ứng ĐVT đóng gói hàng hóa của đơn vị thì làm như thế nào?

1. Nội dung

Phần mềm đáp ứng mẫu chứng từ xuất bán hàng hóa hỗ trợ quy đổi từ một ĐVT thành nhiều đơn vị tính chuyển đổi (Cung cấp mẫu chứng từ quy đổi SL hàng hóa từ đơn vị xuất bán thành một hoặc đồng thời nhiều ĐVT tại kho).

Phục vụ cho các doanh nghiệp, đơn vị phát sinh VTHH có ĐVT xuất bán trên chứng từ khác với ĐVT của bộ phận kho đang theo dõi để nhân viên kho thuận tiện xuất hàng; tránh sai sót, xuất thừa/thiếu hàng.

2. Hướng dẫn
Bước 1: Thiết lập tùy chọn hệ thống

Trên Menu Hệ thống/Tùy chọn/Ẩn hiện nghiệp vụ. Tích chọn Quản lý VTHH theo nhiều đơn vị tính. 

Bước 2: Khai báo đơn vị chuyển đổi của VTHH

Xem hướng dẫn Tại đây

Bước 3: Lập Mẫu chứng từ quy đổi theo nhiều đơn vị tính
 • Tại giao diện Chứng từ bán hàng (Chứng từ mua hàng, Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho,…) cần lập, nhấn chọn Mẫu và chọn Mẫu quy đổi nhiều ĐVT.

 • Nhấn Quy đổi nhiều đơn vị tính trong cột Số lượng quy đổi

 • Tích chọn quy đổi theo 1 trong 2 quy tắc, và nhấn Quy đổi
  • Nếu tích chọn quy đổi ra Chỉ đơn vị chuyển đổi: Phù hợp khi ĐVT mua bán hàng và ĐVT giao nhận hàng có tính chất khác nhau. (VD: DN kinh doanh gạch, gỗ, xăng dầu – ĐVT kho là thùng, hộp – ĐVT xuất bán là m2, m3, lít,…)
  • Nếu tích chọn quy đổi ra Cả đơn vị chính và đơn vị chuyển đổi: Phù hợp khi ĐVT mua bán hàng và ĐVT giao nhận hàng có tính chất giống nhau. (VD: DN kinh doanh dược phẩm – ĐVT kho là thùng – ĐVT xuất bán là hộp)

Lưu ý: Số lượng nhập trên dòng chứng từ sẽ được quy đổi ra đồng thời nhiều đơn vị tính khác theo thứ tự từ lớn đến nhỏ theo nguyên tắc quy ra ĐVT lớn nhất trước tiên, phần lẻ sẽ quy đổi ĐVT lớn thứ 2,…(VD: Thùng => Hộp => Viên,…)

 • Nhấn Đồng ý.

 • Kiểm tra lại nội dung và hoàn thiện chứng từ. Sau đó nhấn Cất.
3. Tiện ích khác
 • Từ MISA SME 2022 – R18, chương trình đáp ứng in mẫu Phiếu nhập kho (nhiều ĐVT). Thao tác thực hiện tương tự như khi in mẫu Phiếu xuất kho (nhiều ĐVT).
 • Từ MISA SME 2022 R17, chương trình cho phép người dùng sửa mẫu phiếu xuất kho bán hàng (nhiều ĐVT) lấy lên trường công nợ cũ, công nợ đến cuối ngày, trường mở rộng,… đáp ứng nhu cầu mẫu PXK tùy theo đơn vị sử dụng. (Lưu ý: Phần mềm chỉ lấy lên số liệu trường công nợ khi người dùng tích chọn “Lấy công nợ cũ và công nợ cuối ngày khi trộn mẫu và sửa mẫu chứng từ” trên Hệ thống\Tùy chọn\Báo cáo, chứng từ).
 • Để in được Phiếu xuất kho gộp các dòng có cùng mã hàng nhưng khác ĐVT vào cùng 1 dòng, thuận tiện cho nhân viên kho khi xuất hàng.
  • Người dùng thay đổi mẫu in tại phần Tùy chọn in. Nhấn chọn Phiếu xuất kho (nhiều ĐVT)

  • Phần mềm sẽ gộp SL VTHH các dòng có mã hàng giống nhau vào cùng 1 dòng và in trên Phiếu xuất kho.

 • Xem báo cáo tổng hợp tồn kho thể hiện số lượng tồn theo đồng thời nhiều đơn vị tính
  • Vào Báo cáo\Kho\Tổng hợp tồng kho. Chọn thống kê theo nhiều đơn vị tính cùng lúc.

  • Chọn các tham số liên quan. Nhấn Đồng ý.

 

 

 

Cập nhật 17 Tháng Năm, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan