1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi số tiền ở cột Tổng tiền hàng trên danh sách chứng từ bán hàng bị lệch so với tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra trên tờ khai
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi số tiền ở cột Tổng tiền hàng trên danh sách chứng từ bán hàng bị lệch so với tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra trên tờ khai
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Bán hàng
 6. Làm thế nào khi số tiền ở cột Tổng tiền hàng trên danh sách chứng từ bán hàng bị lệch so với tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra trên tờ khai

Làm thế nào khi số tiền ở cột Tổng tiền hàng trên danh sách chứng từ bán hàng bị lệch so với tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra trên tờ khai

Nguyên nhân 1: Do sau khi lập tờ khai đã chỉnh sửa hoặc bổ sung thêm chứng từ bán hàng hoặc hóa đơn không đầy đủ thông tin nên không lên được tờ khai

Giải pháp: Thực hiện đối chiếu theo hướng dẫn tại đây

Nguyên nhân 2: Do có phát sinh chiết khấu trên chứng từ bán hàng

Trên bảng kê thuế số tiền doanh thu sẽ được trừ trực tiếp tiền chiết khấu, còn trên danh sách chứng từ bán hàng cột chiết khấu thể hiện riêng  => chênh lệch.

Nguyên nhân 3: Do có chứng từ giảm giá hàng bán và trả lại hàng bán

Trong kỳ nếu bạn có phát sinh giảm giá hoặc trả lại hàng bán thì trên tờ khai doanh thu sẽ được trừ trực tiếp số tiền này nhưng trên phân hệ bán hàng, những chứng từ này ở giao diện riêng trên tab Giảm giá hàng bán và tab Trả lại hàng bán => Chênh lệch.

Cập nhật 4 Tháng Hai, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan