1. Trang chủ
 2. 4. Câu hỏi thường gặp
 3. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 4. Khi xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả của các tài khoản 1388, 3388 không có số liệu hoặc số liệu không đủ thì phải làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. 4. Câu hỏi thường gặp
 3. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 4. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Mua hàng
 5. Khi xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả của các tài khoản 1388, 3388 không có số liệu hoặc số liệu không đủ thì phải làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Khi xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả của các tài khoản 1388, 3388 không có số liệu hoặc số liệu không đủ thì phải làm thế nào?

Khi xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả của các tài khoản 1388, 3388 không có số liệu hoặc số liệu không đủ thì phải làm thế nào?

1. Biểu hiện

Khi xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả của các tài khoản 1388, 3388 không có số liệu hoặc số liệu không đủ

2. Nguyên nhân 

Do tài khoản 1388, 3388 đã phát sinh các chứng từ liên quan sau đó mới vào danh mục tài khoản để  tích chọn theo dõi chi tiết theo Đối tượng 

=> Trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả chỉ lấy được các chứng từ phát sinh được thêm hoặc sửa sau thời gian các tài khoản 1388, 3388 tích chi tiết theo Đối tượng.

3. Giải pháp

 • Cách 1: Thực hiện Bảo trì dữ lệu, chọn khoảng thời gian từ ngày bắt đầu dữ liệu đến hiện tại theo hướng dẫn tại đây

Lưu ý: Để xem ngày bắt đầu dữ liệu, thực hiện như sau:

Cập nhật 24 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan