1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Đặt mua/quản lý đơn hàng
 6. Xác nhận thanh toán đơn hàng đặt mua phần mềm MISA SME
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Xác nhận thanh toán đơn hàng đặt mua phần mềm MISA SME
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Xác nhận thanh toán đơn hàng đặt mua phần mềm MISA SME

Xác nhận thanh toán đơn hàng đặt mua phần mềm MISA SME

1. Nội dung

Với khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản, trường hợp chưa nhận được thông tin chuyển khoản của khách hàng, sau 3 ngày làm việc MISA sẽ gửi yêu cầu xác nhận thanh toán đơn đặt hàng phần mềm MISA SME. Khách hàng cần thực hiện xác nhận thanh toán đơn hàng đã đặt mua để được cấp giấy phép sử dụng phần mềm.

2. Các bước thực hiện

Trường hợp 1: Đặt mua trên website https://misa.com.vn

Sau 3 ngày làm việc kể từ khi đặt mua phần mềm, nếu MISA chưa nhận được thông tin chuyển khoản của khách hàng thì sẽ gửi email thông báo yêu cầu xác nhận thanh toán đơn hàng đã đặt mua.
1. Nếu đã thanh toán đơn hàng đặt mua, khách hàng thực hiện xác nhận đã thanh toán như sau:

 • Khách hàng nhấn đường link Tại đây trên email thông báo.

 • Nhập chính xác nội dung chuyển tiền đã khi trong Ủy nhiệm chi khi thanh toán đơn hàng đặt mua phần mềm MISA SME và nhấn Chọn để chọn hình ảnh của Ủy nhiệm chi.

 • Nhấn Xác nhận, chương trình hiển thị thông báo xác nhận thanh toán thành công.

2. Nếu khách hàng chưa thanh toán đơn hàng đặt mua, thực hiện thanh toán đơn hàng theo thông tin trên email thông báo.

3. Trường hợp sau 2 ngày làm việc kể từ khi khách hàng nhận được thông báo yêu cầu xác nhận, nếu khách hàng chưa thực hiện Xác nhận thanh toán hay Thanh toán ngay đơn hàng đặt mua phần mềm MISA SME, chương trình sẽ tạm hủy đơn hàng đặt mua.

Lưu ý: Khách hàng vẫn có thể thực hiện thanh toán đơn hàng đối với những đơn hàng đã tạm hủy.

Trường hợp 2: Đặt mua trên phần mềm MISA SME

Lưu ý: Để thực hiện được các chức năng này máy tính cần có kết nối Internet.

Sau 3 ngày làm việc kể từ khi đặt mua phần mềm, nếu MISA chưa nhận được thông tin chuyển khoản của khách hàng thì khi đăng nhập vào phần mềm MISA SME, khách hàng sẽ nhận được thông báo yêu cầu xác nhận thanh toán đơn hàng đã đặt mua

1. Nếu đã thanh toán đơn hàng đặt mua, khách hàng thực hiện xác nhận đã thanh toán như sau:

 • Khách hàng nhấn Xác nhận đã thanh toán trên câu thông báo.

 • Nhập chính xác nội dung chuyển tiền đã khi trong Ủy nhiệm chi khi thanh toán đơn hàng đặt mua phần mềm MISA SME và nhấn Chọn để chọn hình ảnh của Ủy nhiệm chi.

 • Nhấn Xác nhận, chương trình hiển thị thông báo xác nhận thanh toán thành công.

2. Nếu khách hàng chưa thanh toán đơn hàng đặt mua, thực hiện thanh toán đơn hàng như sau:

 • Nhấn Thanh toán ngay trên câu thông báo

 • Chương trình sẽ tự động lập ủy nhiệm chi, khách hàng khai báo các thông tin còn thiếu và nhấn Cất.

3. Nếu khách hàng muốn hủy đơn hàng, thực hiện như sau:

 • Nhấn Hủy đơn hàng trên câu thông báo

Lưu ý: Khách hàng không thực hiện hủy bỏ được những đơn hàng đã thanh toán.

4. Trường hợp sau 2 ngày làm việc kể từ khi khách hàng nhận được thông báo yêu cầu xác nhận, nếu khách hàng chưa thực hiện Xác nhận thanh toán hay Thanh toán ngay đơn hàng đặt mua phần mềm MISA SME, chương trình sẽ tạm hủy đơn hàng đặt mua. Đồng thời, trạng thái đơn hàng trên phần mềm sẽ chuyển thành Tạm hủy đơn hàng.

Lưu ý: Khách hàng vẫn có thể thực hiện thanh toán đơn hàng đối với những đơn hàng có trạng thái thanh toán là Tạm hủy đơn hàng

Ngoài ra, khách hàng có thể xác nhận thanh toán trên menu Trợ giúp/Quản lý đơn hàng mua phần mềm MISA. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 

Cập nhật 25 Tháng Năm, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan