1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Bán hàng
  6. Làm thế nào để cập nhật trạng thái hạch toán của hóa đơn đầu ra sang “Đã hạch toán”

Làm thế nào để cập nhật trạng thái hạch toán của hóa đơn đầu ra sang “Đã hạch toán”

1. Nội dung

Các hóa đơn đầu ra sau khi chuyển vào phần mềm đều có trạng thái hạch toán là Chưa hạch toán. Nếu hóa đơn đã hạch toán trước đó rồi, kế toán có thể cập nhật lại trạng thái của hóa đơn sang Đã hạch toán theo đúng thực tế (nếu cần)

2. Hướng dẫn
  • Vào Bán hàng\Đề nghị ghi nhận doanh thu, chọn hóa đơn cần lập chứng từ trên danh sách hóa đơn đầu ra.
  • Nhấn chuột phải và chọn Đã hạch toán

Lưu ý:

  • Có thể chọn nhiều hóa đơn cùng lúc (bằng cách giữ phím Ctrl) để cập nhật.
  • Với hóa đơn đã được lập chứng từ từ danh sách hóa đơn đầu ra thì không thể cập nhật lại trạng thái.
Cập nhật 17 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan