1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào để hạch toán trả lại hàng bán bằng tiền gửi?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để hạch toán trả lại hàng bán bằng tiền gửi?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Bán hàng
 6. Làm thế nào để hạch toán trả lại hàng bán bằng tiền gửi?

Làm thế nào để hạch toán trả lại hàng bán bằng tiền gửi?

Các bước thực hiện:

Bạn thực hiện qua 3 bước sau:

Bước 1: Vào Hệ thống/ Tùy chọn/ Tùy chọn riêng/ Bỏ tích Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ /Đồng ý.

Bước 2: Lập chứng từ trả lại hàng bán theo link hướng dẫn tại đây

Bước 3:

 • Trên chứng từ trả lại hàng bán chọn giảm trừ công nợ, sửa lại cột TK công nợ thành 1121

 • Vào Mẫu/ Quản lý mẫu/ Sửa/ Tích chọn Hiển thị cột TK Ngân hàng/ Nhấn Cất/ Áp dụng.

 • Trên chứng từ hiển thị Cột TK Ngân hàng, bạn chọn Tài khoản ngân hàng tương ứng và nhấn Cất.

 • Khi In chứng từ, chương trình cho phép người dùng chọn in được theo các mẫu Ủy nhiệm chi, Lệnh chi (Đáp ứng từ MISA SME 2022 – R25)

 

Cập nhật 29 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan