Làm thế nào để lấy được hóa đơn điều chỉnh từ Meinvoice (Web) về SME?

1. Nội dung

Hướng dẫn người dùng cập nhật dữ liệu hóa đơn điều chỉnh trên Meinvoice (web) qua thao tác lập hóa đơn điều chỉnh từ SME.

2. Hướng dẫn

Lưu ý: Cách này chỉ áp dụng đối với dữ liệu hóa đơn phát hành theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP 

  • Lấy dữ liệu hóa đơn cần điều chỉnh từ MeInvoice về SME và lập chứng từ bán hàng từ hóa đơn.

  • Sau đó, lập hóa đơn điều chỉnh trên MISA SME cho hóa đơn cần điều chỉnh.

           (Xem chi tiết các bước lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh tại đây)

  • Sau khi nhấn Phát hành HĐ điện tử, chương trình sẽ gửi trả thông báo hóa đơn phát hành trùng. Người dùng kiểm tra thông tin nội dung và nhấn Cập nhật.

  • Phần mềm cập nhật và ghi nhận thành công hóa đơn điều chỉnh.

Cập nhật 23 Tháng Ba, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan