Tùy chọn in

Cho phép lựa chọn các mẫu chứng từ muốn in

Cách thao tác

  • Trên màn hình nhập liệu của các chứng từ, nhấn chuột vào mũi tên bên phải chức năng In trên thanh công cụ, chọn Tùy chọn in xuất hiện màn hình hộp thoại Tùy chọn in

  • Chọn chứng từ cần in, sau đó nhấn nút Thực hiện

Lưu ý:

1. Để xem mẫu chứng từ trước khi in, tích chọn mục Xem trước khi in. Để in cùng lúc nhiều chứng từ phát sinh, tích chọn mục In theo lô. Trong trường hợp muốn sửa mẫu chứng từ, nhấn vào nút Sửa mẫu.

2. Để lựa chọn chứng từ nào sẽ hiển thị tại tab In chứng từ, nhấn chọn tab Ẩn/hiện mẫu chứng từ trên màn hình hộp thoại Tùy chọn in, tích chọn ô vuông bên trái dòng tên chứng từ muốn hiển thị


Cập nhật 10 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan