1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Tiện ích
  5. Tìm kiếm nhanh mã hàng, tên hàng hóa trên chi tiết chứng từ

Tìm kiếm nhanh mã hàng, tên hàng hóa trên chi tiết chứng từ

1. Nội dung

Cho phép tìm kiếm nhanh mã hàng, tên hàng trên chứng từ đang khai báo, phục vụ cho công tác đối chiếu dữ liệu khi cần.

Chương trình đáp ứng tìm kiếm nhanh trên các chứng từ sau:

Phân hệ Mua hàng Phân hệ Bán hàng Phân hệ Kho Phân hệ Hợp đồng
1. Đơn mua hàng
2. Chứng từ mua hàng hoá
3. Chứng từ mua hàng hoá nhiều hoá đơn
4. Chứng từ mua dịch vụ
5. Chứng từ trả lại hàng mua
1. Báo giá
2. Đơn đặt hàng
3. Chứng từ bán hàng
4. Hoá đơn & hóa đơn điều chỉnh
5. Chứng từ trả lại hàng bán.
1. Bảng kiểm kê vật tư, hàng hóa

2. Phiếu nhập kho

3. Phiếu xuất kho

1. Hợp đồng bán (Tab Hàng hóa dịch vụ)
2. Hướng dẫn
  • Trên chi tiết chứng từ kế toán, nhấn chuột phải và chọn chức năng Tìm kiếm (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + F).

  • Chọn loại thông tin cần tìm kiếm. Nhập từ khóa cần tìm
  • Nhấn Tìm cho đến khi tìm được đúng thông tin mong muốn.

Cập nhật 3 Tháng Mười Một, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan