Định khoản tự động

Hỗ trợ kế toán hạch toán nhanh một số nghiệp vụ kế toán thông dụng trên phân hệ QuỹNgân hàng như: rút tiền gửi ngân hàng, nhập quỹ tiền mặt, chi tạm ứng, thu tiền khách hàng, trả tiền nhà cung cấp… đã được thiết lập trước trên danh mục Định khoản tự động.

Cách thao tác

  • Trên tab Hạch toán của các chứng từ, nhấn chuột phải và chọn chức năng Định khoản:

  • Trường hợp trên danh sách không hiển thị hết các nghiệp vụ đã được xây dựng trên danh mục trên danh mục Định khoản tự động, nhấn chọn chức năng Tra cứu thêm:

Cập nhật 13 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan