Đính kèm

1. Nội dung

Cho phép đính kèm tệp vào chứng từ để tiện cho việc tra cứu số liệu sau này

2. Hướng dẫn
  • Trên giao diện chi tiết của chứng từ, vào menu Tiện ích, thực hiện chức năng đính kèm, xuất hiện giao diện:

  • Nhấn Thêm để thêm mới tệp đính kèm:

    • Chọn tệp dữ liệu cần đính kèm
    • Nhập tên tài liệu
    • Nhấn Cất
  • Làm tương tự với các tệp đính kèm khác
  • Từ MISA SME 2022 – R22, người dùng có thể xem nhanh các file đã đính kèm ngay trên danh sách chứng từ phân hệ Mua hàng, Bán hàng, Quỹ, Ngân hàng, Hợp đồng, Khế ước vay,…

Cập nhật 22 Tháng Bảy, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan