1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Những nghiệp vụ nào cần và không cần kê khai thuế GTGT tại mục Thuế trên Chứng từ nghiệp vụ khác?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Những nghiệp vụ nào cần và không cần kê khai thuế GTGT tại mục Thuế trên Chứng từ nghiệp vụ khác?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Thuế
 6. Những nghiệp vụ nào cần và không cần kê khai thuế GTGT tại mục Thuế trên Chứng từ nghiệp vụ khác?

Những nghiệp vụ nào cần và không cần kê khai thuế GTGT tại mục Thuế trên Chứng từ nghiệp vụ khác?

1. Nội dung

Giúp khách hàng nắm được khi hạch toán các nghiệp vụ có liên quan đến các khoản thuế GTGT được khấu trừ (TK 133), thuế GTGT phải nộp (TK 3331) trên Phiếu chi, Ủy nhiệm chi, Chứng từ nghiệp vụ khác thì những nghiệp vụ nào cần kê khai thông tin tại mục Thuế và nghiệp vụ nào không cần, để tránh hiểu nhầm gây sai lệch báo cáo Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Những nghiệp vụ cần kê khai thuế tại mục Thuế

Những nghiệp vụ cần kê khai thông tin tại mục Thuế bao gồm:
1. Ghi nhận thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của các nghiệp vụ:

 • Mua vật tư, hàng hóa, CCDC, TSCĐ
 • Mua dịch vụ như dịch vụ vận chuyển, kho bãi, chi phí điện thoại, điện, nước, internet hàng tháng, chi phí hội nghị, tiếp khách
 • Trả lại hàng mua
 • Giảm giá hàng mua
 • Các chi phí trả trước như tiền thuê TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng, …
 • Phí ủy thác xuất khẩu (hoa hồng ủy thác, các chi phí khác trả cho đơn vị ủy thác), số tiền hoa hồng bán hàng trả cho đại lý…
 • Chi phí phát sinh cho hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ, CCDC, máy móc, thiết bị, …
 • Chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp TSCĐ, …
 • Và các khoản chi phí phát sinh được khấu trừ khác …

2. Ghi nhận thuế GTGT đầu ra phải nộp của các nghiệp vụ:

 • Bán hàng hóa, dịch vụ
 • Hàng bán bị trả lại
 • Giảm giá hàng bán
 • Thanh lý, nhượng bán TSCĐ, CCDC, máy móc, thiết bị, …

Những nghiệp vụ không cần kê khai thuế tại mục Thuế

Những nghiệp vụ không cần kê khai thông tin tại mục Thuế bao gồm:

 • Khấu trừ thuế
 • Điều chỉnh thuế
 • Hoàn thuế
 • Nộp thuế GTGT
 • Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ phải tính vào chi phí quản lý kinh doanh
 • Xác định số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp.
Cập nhật 14 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan