1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Thuế
 6. Điểm mới về Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh theo Thông tư 80/2021/TT-BTC
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Thuế
 6. Điểm mới về Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

Điểm mới về Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh là gì?

Thuế vãng lai ngoại tỉnh hay thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh là số thuế VAT mà kế toán cần trích nộp/tạm nộp cho cơ quan thuế (ngân sách tỉnh) tại nơi Doanh nghiệp có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng, giao dịch chuyển nhượng BĐS dù không có đơn vị trực thuộc.

Sau đó, số thuế vãng lai đó sẽ được khấu trừ trên tờ khai của trụ sở chính.

Quy định về thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh theo Thông tư 80/2021/TT-BTC khác gì so với quy định thuế theo Thông tư 156/2013/TT-BTC?
 • Điểm sửa đổi 1: Khai thuế Giá trị gia tăng vãng lai đối với các hoạt động về chuyển nhượng những bất động sản của các tổ chức, cá nhân với trụ sở thuế chính của tỉnh đó:
  • Được giảm tỉ lệ khi khai thuế GTGT vãng lai ở mức 2% xuống còn 1% trên tổng doanh thu của bất động sản đó (tổng doanh thu này sẽ chưa có tính thuế giá trị gia tăng) đây cũng chính là điểm đổi mới nhằm tạo nên những thuận lợi đối với người nộp thuế.
  • Người phải nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai sẽ không cần phải kê khai thuế giá trị gia tăng đã nộp vào các tờ khai thuế. Việc này sẽ được Cơ quan về thuế thực hiện luân chuyển các chứng từ thanh toán đã nộp của người nộp thuế. Sau đó bù trừ giữa thuế giá trị gia tăng đã nộp với hoạt động chuyển nhượng các bất động sản ở ngoại tỉnh với thuế giá trị gia tăng nộp tại trụ sở của địa phương đó.
 • Điểm mới 2: Theo quy định về việc sửa đổi thuế GTGT vãng lai với các hoạt động xây dựng ngoại tỉnh với người nộp thuế tại trụ sở chính:
  • Về người khai thuế và nộp thuế là các nhà thầu hay các nhà thầu phụ nhưng lại trực tiếp kí kết hợp đồng – phụ lục trong hợp đồng với các chủ đầu tư công trình xây dựng ngoại tỉnh với địa phương người nộp thuế nộp tại trụ sở chính đó.
  • Tỉ lệ khai thuế giá trị gia tăng này sẽ được giảm từ mức 2% xuống còn 1% trên tổng mức doanh thu của hạng mục công trình đó tại những tỉnh đang diễn ra các hạng mục xây dựng công trình.
 • Điểm mới 3: Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động kinh doanh, buôn bán ngoại tỉnh với nơi người nộp thuế có trụ sở chính nhưng lại không thành lập Đơn vị trực thuộc trong tỉnh đó thì sẽ được bãi bỏ các quy định về thuế GTGT vãng lai phải nộp. (Thay vì theo Thông tư 156/2013/BT–TTC ngày 6/11/2013 của Bộ tài chính ban hành trước đây thì vẫn phải nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai tại nơi diễn ra hoạt động kinh doanh, buôn bán này).
 • Điểm mới 4: Bãi bỏ các tiêu thức về phân bổ thuế giá trị gia tăng bắt buộc phải nộp tại các cơ sở sản xuất là các đơn vị phụ thuộc hay là địa điểm kinh doanh ở các tỉnh khác với người phải nộp thuế tại trụ sở chính với trường hợp khi các cơ sở sản xuất này điều chuyển các thành phẩm hay là bán các thành phẩm cho các đơn vị khác trong nội bộ với nhau để xuất bán ra ngoài là doanh thu của các sản phẩm cùng mẫu mã, cùng loại ở tỉnh đó đang có cơ sở sản xuất thống nhất cùng thực hiện.
 • Điểm mới 5: Đối với các đơn vị phụ thuộc nhưng ở ngoại tỉnh với địa điểm người phải đóng thuế tại trụ sở chính, bắt buộc phải khai báo thuế GTGT riêng và nộp những hồ sơ kê khai thuế với cơ quan thuế của đơn vị phụ thuộc trực tiếp bán các thành phẩm đó, phải sử dụng các hóa đơn do đơn vị phụ thuộc đã đăng kí hay do người đi nộp thuế đăng kí tại các cơ quan thuế của đơn vị phụ thuộc, theo dõi và hạch toán các thuế gtgt đầu ra – vào đầy đủ.

Kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh theo Thông tư 80/2021/TT-BTC được thực hiện như thế nào?

Nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh với dịch vụ xây lắp, buôn bán, chuyển nhượng BĐS không cần kê khai riêng theo tờ khai số 05/GTGT từ thông tư 156 mà được kê khai chung với tờ khai thuế VAT với hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ tại tỉnh có trụ sở chính của công ty.

 

Cập nhật 19 Tháng Năm, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan