1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Thuế
  6. Lấy lại thông tin kết nối với AMIS Thuế TNCN

Lấy lại thông tin kết nối với AMIS Thuế TNCN

Trong trường hợp đơn vị có sự thay đổi mã kết nối, khóa bí mật trên AMIS Thuế TNCN, người dùng cần thực hiện thiết lập kết nối lại trên SME bằng thông tin đăng nhập mới nhất.

Cách thực hiện

  • Vào AMIS Thuế TNCN, sao chép lại mã kết nối khóa bí mật với MISA SME trên menu Thiết lập\Kết nối 

 

Cập nhật 9 Tháng Chín, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan