1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Thuế
 6. Cập nhật trạng thái, số chứng từ từ AMIS Thuế TNCN

Cập nhật trạng thái, số chứng từ từ AMIS Thuế TNCN

1. Nội dung

Khi người dùng phát hành hàng loạt chứng từ khấu trừ thuế TNCN, đôi khi sẽ phát sinh một số chứng từ không cập nhật đúng trạng thái là Đã phát hành. Nếu người dùng phát hành lại chứng từ thì chương trình cảnh báo chứng từ đã phát hành/đã tồn tại.

Vì vậy, từ phiên bản R29, chương trình cho phép người dùng tự cập nhật lại trạng thái, số chứng từ cho từng chứng từ khấu trừ thuế TNCN đã phát hành thành công trên AMIS Thuế TNCN nhưng chưa cập nhật trạng thái đúng trên SME.

2. Hướng dẫn

Cách 1: Cập nhật trạng thái, số chứng từ từ AMIS Thuế TNCN
 • Trên danh sách chứng từ khấu trừ thuế TNCN, tại dòng chứng từ có trạng thái Chưa phát hành, nhấn chuột phải và chọn chức năng Cập nhật trạng thái, số chứng từ từ AMIS Thuế TNCN

 • Chương trình tự động kiểm tra và cập nhật lại các thông tin mới nhất của chứng từ, bao gồm:
  • Trạng thái phát hành chứng từ
  • Số chứng từ

Cách 2: Cập nhật hàng loạt trạng thái, số chứng từ từ AMIS Thuế TNCN
 • Tại vị trí bất kỳ trên giao diện danh sách chứng từ khấu trừ thuế TNCN, nhấn chuột phải và chọn chức năng Cập nhật trạng thái, số chứng từ từ AMIS Thuế TNCN hàng loạt

 • Thiết lập khoảng thời gian lấy dữ liệu chứng từ khấu trừ cần cập nhật lại
 • Chương trình trả về danh sách các chứng từ ở trạng thái Chưa phát hành trong khoảng thời gian tìm kiếm.
 • Kiểm tra lại và nhấn Thực hiện

 • Chương trình sẽ tự động kiểm tra và cập nhật lại thông tin mới nhất của các chứng từ này, bao gồm:
  • Trạng thái phát hành chứng từ
  • Số chứng từ

Cập nhật 27 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan