1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào để số tiền Thuế vãng lai lên tờ khai thuế GTGT, phụ lục PL01-5/GTT để khai thuế Thông tư 26/2015/TT-BTC
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để số tiền Thuế vãng lai lên tờ khai thuế GTGT, phụ lục PL01-5/GTT để khai thuế Thông tư 26/2015/TT-BTC
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Thuế
 6. Làm thế nào để số tiền Thuế vãng lai lên tờ khai thuế GTGT, phụ lục PL01-5/GTT để khai thuế Thông tư 26/2015/TT-BTC

Làm thế nào để số tiền Thuế vãng lai lên tờ khai thuế GTGT, phụ lục PL01-5/GTT để khai thuế Thông tư 26/2015/TT-BTC

Hướng dẫn hạch toán, kê khai thuế vãng lại ngoại tỉnh – tờ khai mẫu 05/GTGT và Phụ lục 01-5/GTGT theo Thông tư 26/2015/TTBTC.
Bước 1: Lập tờ khai mẫu 05/GTGT theo từng lần phát sinh hoặc theo tháng để xác định số thuế tạm tính phải nộp trong kỳ.

 • Kế toán lập tờ khai 05/GTGT trên phần mềm HTKK.
 • Tờ khai được nộp theo từng lần phát sinh doanh thu. Trường hợp nếu phát sinh nhiều lần trong tháng, đơn vị có thể đăng ký kê khai theo tháng với chi cục thuế.

Bước 2: Hạch toán nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

 • Nếu chủ đầu tư thanh toán hộ:

Nợ TK 33311

Có TK 131

 • Đơn vị tự mang tiền đi nộp thuế cho quan thuế tại địa điểm phát sinh công tình ở tỉnh khác:

Nợ TK 33311

Có TK 111, 112

Bước 3: Lập phụ lục 01-5/GTGT trên phần mềm

 • Lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT), tích chọn phụ lục PL01-5/GTGT.

 • Tự xác định và nhập tay thông tin của các chứng từ nộp tiền thuế GTGT liên quan tới các hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng bất động sản ngoại tỉnh lên tab PL01-5/GTGT.

 • Nhấn Cất, chương trình sẽ tự động tổng hợp số liệu ở dòng Tổng cộng trên tab PL01-5/GTGT lên chỉ tiêu 39 (Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh) trên tờ khai.

Lưu ý:  Theo Thông tư 80/2021/TT-BTC sẽ không còn chỉ tiêu 39 và phụ lục cho thuế vãng lai.

Cập nhật 19 Tháng Năm, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan