Hướng dẫn nghiệp vụ hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP

Xem phim giới thiệu

I. Quy định về HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

 1. Giới thiệu những điểm mới về Nghị định 123/2020/NĐ-CP
 2. Quy trình nghiệp vụ hóa đơn điện tử

II. Bắt đầu sử dụng

 1. Bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP
 2. Thiết lập ký số
 3. Thiết lập email gửi hóa đơn
 4. Phân quyền sử dụng HĐĐT

III. Phần mềm đáp ứng

 1. Lập hóa đơn điện tử
 2. Gửi hóa đơn nháp cho khách hàng
 3. Phát hành hóa đơn điện tử
 4. Lập và phát hành phiếu xuất kho điện tử
 5. Gửi hóa đơn cho khách hàng
 6. Tải hóa đơn điện tử đã phát hành
 7. Chuyển HĐĐT thành hóa đơn giấy
 8. Xử lý hóa đơn sai sót
 9. Tra cứu thông điệp truyền nhận dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế
 10. Các nghiệp vụ hóa đơn điện tử đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xăng dầu
 11. Các nghiệp vụ hóa đơn điện tử đối với các doanh nghiệp KHÁC lĩnh vực xăng dầu (Bảo hiểm, tài chính ngân hàng, bưu chính viễn thông, vận tải hàng không, chứng khoáng, điện, nước)

IV. Câu hỏi thường gặp

 • 1. Trước khi bắt đầu sử dụng
 • 2. Trong quá trình sử dụng
Cập nhật 5 Tháng Tư, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan