1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Hóa đơn điện tử
  6. Bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

  1. Bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP đối với doanh nghiệp mới thành lập
  2. Chuyển đổi từ hóa đơn điện tử theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP sang kết nối dịch vụ hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP
  3. Chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP
Cập nhật 16 Tháng Ba, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan