Lập và phát hành hóa đơn đặc thù

1. Nội dung

Hướng dẫn lập và phát hành các mẫu hóa đơn đặc thù được khởi tạo từ bộ mẫu có sẵn trên meInvoice Web theo Nghị định 51 và Nghị định 123

2. Hướng dẫn

Đối với hóa đơn điện tử theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP

Ngoài ra, MISA SME còn hỗ trợ lập và phát hành đối với các loại hóa đơn: Mẫu Công nghiệp chế biến, chế tạo; Mẫu kinh doanh xe; Mẫu hóa đơn bán hàng dành cho khu phi thuế quan. Với các mẫu khác nếu khởi tạo trên meInvoice cũng sẽ không lấy về được MISA SME

Đối với hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP

MISA SME hỗ trợ các loại hóa đơn đặc thù lấy về từ meInvoice theo những mẫu sau: Mẫu Đăng kiểm xe cơ giới; Mẫu đại lý vé máy bay; Mẫu đại lý hàng hải; Mẫu kinh doanh xăng dầu; Mẫu Công nghiệp chế biến, chế tạo; Mẫu kinh doanh xe; Mẫu hóa đơn bán hàng dành cho khu phi thuế quan.

Với các mẫu khác, nếu khởi tạo trên meInvoice cũng sẽ không lấy về được MISA SME

Lập và phát hành các hóa đơn đặc thù theo Nghị định 123 trên MISA SME tương tự như đối với hóa đơn theo Nghị định 51

Lưu ý:

  • Để khởi tạo Mẫu hóa đơn bán hàng dành cho khu phi thuế quan trên meInvoice, cần tích chọn Là hóa đơn trong khu phi thuế quan tại form Thiết lập mẫu hóa đơn

 

 

Cập nhật 27 Tháng Mười Hai, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan